Proiect de ajutorare în România

După ce am avut ocazia să ne facem noi înşine o imagine despre situaţia existentă, de câţiva ani susţinem o organizaţie de ajutorare într-un proiect derulat la graniţa româno-moldovenească.

I. Situaţia în România

România este o ţară cu o rată extrem de ridicată a şomajului, care se face simţită îndeosebi la sate, unde industria lipseşte şi banii sunt insuficienţi pentru a obţine o calificare la oraş. Cel puţin însă aici se poate lucra pe timp de vară ca zilier pe câmp.

Familiile nu au perspective de viitor din mai multe cauze; de cele mai multe ori copiii nu reuşesc să găsească de lucru după terminarea şcolii şi nu există bani pentru navetă etc., dar costurile alimentelor, ale chiriei, încălzirii şi combustibilului sunt total comparabile cu cele din Germania. În schimb băuturile alcoolice sunt ieftine şi sunt foarte apreciate pentru a uita necazurile. Pentru a face posibile perspective mai bune pentru copii multe familii sunt nevoite să-şi trimită copiii la internate îndepărtate, unde pot avea asigurate cazare, întreţinere şi şcolarizare adecvate, iar în consecinţă aceştia nu pot fi împreună cu familia decât pe perioada vacanţelor.

II. Transporturi de ajutorare

Ne-am propus ca obiectiv să susţinem personalul organizaţiei de ajutorare cu un autocamion mare, de 40 t, de 3 - 4 ori pe an, plin cu ajutoare diverse (alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, saltele, pături, jucării, scaune cu rotile etc.).

La faţa locului are loc o sortare profesională de către voluntarii de încredere germani şi români, care şi-au propus să susţină această regiune cu ajutorul prietenilor germani sub formă de ajutoare materiale, însoţite de vizite şi acţiuni speciale, ca de ex. „Pachete de Crăciun în cutii de încălţăminte”. În afară de acestea o mare importanţă o are achiziţionarea lemnelor de foc, deoarece iernile sunt foarte friguroase în România şi preţul lemnelor de foc, de peste 60 de €/mc, este aproape imposibil de plătit de populaţia săracă.

III. Proiect în curs, construirea unui cămin de copii

În scopul creşterii coeziunii de durată a familiilor acum cca. 2 ani a fost achiziţionat un teren mare în regiune, pentru ca prin construirea unui cămin să li se asigure copiilor după şcoală o îngrijire adecvată şi prin efectuarea sub supraveghere a temelor să le fie îmbunătăţită pregătirea şcolară.

Pe acest teren copiii pot să se joace şi pot fi create mici grădini.

Între timp a fost ridicată construcţia de bază; mai lipseşte finisarea internă (duşumeaua, dalele, instalaţiile sanitare, instalaţia electrică), astfel încât cu puţin optimism vor fi posibile deschiderea şi darea în folosinţă deja în primăvara/vara anului 2014.

Prin aportul nostru activ putem face ca în această regiune să rămână acasă copiii multor familii sărace.