Logistica

Prin logistică noi înţelegem totalitatea activităţilor şi a măsurilor logistice, cuprinzând pregătirea şi derularea circulaţiei mărfurilor prin toate etapele de producţie (Supply Chain). Aceasta sunt servicii diversificate, care se împart în:

 •   Crearea de spaţii de depozitare în unitate,
 •   Managementul stocurilor de piese de schimb,
 •   Sortarea comenzilor,
 •   Secvenţare,
 •   Managementul containerelor,
 •   Managementul calităţii.

La dorinţa clienţilor preluăm şi preasamblarea, inclusiv:

 •   Controalele de calitate,
 •   Montarea la comandă,
 •   Ambalarea/crearea de seturi,
 •   Etichetarea,
 •   Managementul stocurilor,
 •   Întocmirea documentaţiei mărfii şi a documentaţiei de transport,
 •   Facturarea.