Consulting


ANALIZĂ

Are loc la iniţierea fiecărui proiect. Soluţiile personalizate pot fi create numai dacă există informaţii şi detalii suficiente. Iar noi garantăm pentru aceasta. Noi dorim să fim apreciaţi după rezultatele obţinute, cum sunt procesele mai eficiente sau costurile mai reduse. Pentru aceasta studiem subiectele în profunzime şi creăm o gamă completă de servicii:

 •   Colectarea tuturor datelor,
 •   Definirea cerinţelor clientului,
 •   Analiza fluxului de materiale,
 •   Investigarea etapelor de facturare şi manipulare,
 •   Determinarea fluxurilor informaţionale,
 •   Identificarea mărimilor perturbatoare.


CONCEPŢIA

Pe baza analizei detaliate experţii noştri în logistică elaborează soluţii personalizate pentru cerinţele clienţilor. Acesta sunt prelucrate pentru a deveni concepte extinse, documentate şi prezentate în layouts.

 •   Elementele conceptuale sunt planificarea, structurarea şi optimizarea
 •   proceselor
 •   mărimilor loturilor
 •   spaţiilor de depozitare
 •   fluxurilor de materiale
 •   ambalajelor
 •   transporturilor
 •   procedurilor de facturare
 •   echipamentelor şi resurselor
 •   dezvoltarea de KPI
MANAGEMENTUL DE PROIECT

Cultura firmei noastre ne impune să ne asumăm responsabilităţi. De aceea răspundem personal pentru implementarea proiectelor create şi prin aceasta le garantăm succesul. Etapele necesare pentru aceasta sunt:

 •   Calcularea costurilor detaliate de
    implementare,
 •   Pregătirea ofertelor,
 •   Planificarea şi dezvoltarea produselor
    software necesare, incl. a soluţiilor Track and
    Trace şi definirea interfeţelor,
 •   Planificarea, monitorizarea şi controlarea fazei
    de lansare,
 •   Finalizarea, documentarea şi predarea
    proiectului.