ŞCOLARIZAREA / PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ

Angajaţii reprezintă capitalul cel mai mare al unei organizaţii şi de aceea noi acordăm o importanţă mare implicării şi promovării acestora.

Din acest motiv ne ocupăm chiar noi de perfecţionarea conducătorilor auto, conform BKrFQG!

Maistrul nostru specialist în transporturi rutiere Matthias Rennkamp îi instruieşte în mod regulat pe conducătorii auto în domeniile următoare:

  •   promovarea unui comportament raţional în trafic pe baza regulilor de
      siguranţă în trafic

  •   aplicarea regulamentelor

  •   sănătatea muncii, siguranţa în trafic şi a mediului, prestările de
      servicii, logistica

În plus, dl. Rennkamp îi însoţeşte în mod regulat în cursă pe conducătorii auto, pentru a-i instrui în domeniul şofării economice şi ecologice.

Pentru ca instruirea să fie cât mai la obiect sunt citite datele din sistemul telematic şi astfel această activitate poate fi realizată şi adaptată în mod individual.

> Locuri de muncă pentru conducătorii auto profesionişti